Caya Onderwijsadvisering

Welkom bij

Caya Onderwijsadvisering


Waar Onderwijs en Visie samenkomen


Wat ons defineerd


Caya onderwijsadvisering adviseert, traint en coacht binnen het voortgezet onderwijs. Caya onderwijsadvisering heeft als uitgangspunt dat elke leerling anders is en andere onderwijsbehoeften heeft. Steeds meer scholen zoeken naar mogelijkheden om binnen passend onderwijs de onderwijs- en zorg voor leerlingen vorm te geven en tot optimale opbrengsten te komen. Hoe pak je dit proces aan met de mensen en middelen waarover je als school beschikt? Hoe zorg je ervoor dat het onderwijs-zorgteam de competenties ontwikkelt die je daarvoor nodig hebt? Caya-onderwijsadvisering biedt ondersteuning, advies en begeleiding voor VO-scholen in de regio Amsterdam en omstreken. De vragen en mogelijkheden van uw school zijn onze leidraad.

  • We hebben veel ervaring op het gebied van onderwijs-zorgstructuren binnen VO-scholen.
  • We hebben ervaring in onderzoek en data-analyses die tot een passend advies leiden.
  • Onze werkwijze kenmerkt zich dan ook door betrokkenheid op de leerlingen en het team op de scholen.
  • We staan achter het schoolteam en zijn er voor de leerling.
  • We leveren advies en begeleiding op maat.
  • Wij hebben de ambitie om samen met het schoolteam te werken aan de ontwikkeling van de begeleiding binnen de school.
  • Ons doel is de begeleiding zo in te richten, dat docenten zich ondersteund weten in de uitvoering van hun dagelijkse werk. Dat kan door middel van advies, onderzoek, training en coaching.