Caya Onderwijsadvisering

InVOgraphic


In het najaar van 2013 werd op basis van praktijkervaringen door Wijnand Gijzen en Ine Cordfunke de inVOgraphic ontwikkeld. Dit is een visuele weergave van het verloop van de leeropbrengsten in een VO-school. En niet alléén van de leeropbrengsten, maar ook van gegevens als de adviezen van het basisonderwijs, de op- en afstroom, de doorstroompercentages en het slagingspercentage. Ze zijn overzichtelijk weergegeven op één A4 zodat scholen betekenis kunnen verlenen aan de brij van data. De InVOgraphic helpt onderwijskundige mechanismen bloot te leggen die van invloed zijn op de leeropbrengsten. Hiermee kunnen VO-scholen gerichte maatregelen nemen om de leeropbrengsten te verhogen of te bestendigen.

Wilt u een bericht ontvangen met betrekking tot de InVOgraphic, laat dan hier een bericht achter. Download hier de flyer.

Download hier het artikel: ‘Passend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten’, dat de onderlegger is voor de InVOgraphic.