Caya Onderwijsadvisering

Onze Visie


Caya-onderwijsadvisering heeft als uitgangspunt dat alle kinderen recht hebben op een vorm van onderwijs die hen in staat stelt tot volle ontplooiing te kunnen komen.

Dat betekent concreet dat wij:

  • Zoveel mogelijk vanuit een samenhangend traject werken: startend vanuit de visie en de ambities van de school, komend tot een concrete uitwerking in de dagelijkse onderwijspraktijk.
  • De potenties van de school en de leerling optimaal willen benutten door het geven van advies en de begeleiding die past binnen de context van de school.
  • Bijdragen aan het zo optimaal mogelijk functioneren van een onderwijszorgteam binnen de visie van een school.